La compra d‘entrades implica l‘acceptació de les seguents condicions:

El preu de l’entrada inclou l’IVA i les comissions de venda
L’entrada haurà de conservar-se fins a la finalització de l’espectacle i caldrà presentar-la al personal del teatre en cas que es requereixi.
L’organització es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, com també de decretar la suspensió de l’espectacle.
Un cop adquirida l’entrada no podrà ser canviada, ni el seu import retornat. En cas de cancel·lació, l’organitzador retornarà l’import de l’entrada, sempre que aquesta hagi estat anterior a l’inici de l’espectacle. En cas que l’espectacle hagi començat, i s’hagi de suspendre, l’organitzador no retornarà cap import.
L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat. Queda totalment prohibida la manipulació o modificació de les dades rebudes en fitxer PDF. L’organitzador no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida a través d’algun sistema autoritzat de venda. Tota entrada esmenada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l’organitzador a privar l’accés a l’espectacle al seu portador.
L’organització pot demanar el DNI per comprovar la titularitat de l’entrada en cas de duplicitat o l’acreditació corresponent per comprovar que el titular té dret als descomptes especials establerts a l’entrada. En cas que no s’acrediti el dret al descompte especial, el client haurà d’abonar la diferència a la taquilla.
No serà permesa l’entrada a la sala un cop iniciada la representació/activitat. En cas que l’espectador abandoni la sala durant el transcurs de la representació/activitat, no podrà tornar a accedir-hi.
L’organitzador es reserva el dret d’admissió segons la llei, a aquelles persones que manifestin conductes perjudicials per a la resta d’espectadors i per al normal desenvolupament de l’espectacle.
No està permès fumar ni entrar begudes o menjar a tot el recinte del teatre.
És imprescindible desconnectar el telèfon mòbil durant la representació/activitat. No està permès filmar o enregistrar l’espectacle, ni la utilització de flaix.
L’organitzador es reserva el dret a autoritzar l’entrada a la sala de cotxets de nens petits i/o bebès.
L’organització no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al seu recinte.
Els clients disposen de fulls de reclamació a la seva disposició. Qualsevol reclamació haurà d’anar acompanyada de l’entrada.